කෙල්ලට වෙච්ච දේ දැක්ක අම්මට හුස්ම හිර නොවුනා - World most horrifying missing story of Elizabeth

කෙල්ලට වෙච්ච දේ දැක්ක අම්මට හුස්ම හිර නොවුනා - World most horrifying missing story of Elizabeth
මේ ලෝකයේ ඕනෑතරම් අතුරුදන් වීම් ගැන ඔබ අහලා දැකලා ඇති. ලංකාවේ වගේම ලෝකයේ බොහෝ රටවලත්. හැබැයි ඔබ කවරදාකවත් මෙවන් අතුරුදන් වීමක් ගැන අසා නොමැති බවනම් හොඳාකාරවම විශ්වසයි. මොකද කියනවානම් , ලොව සාහසික හා ඛේදනීයතම අතුරුදන් වීම් ගොන්න අතරේ ප්රමුඛස්ථානයේ පවතින සිදුවීමක් තමයි මේ. මේ කතාව පුංචි ගෑණු ළමයෙක් ගැන. අන්තිමට මේ ගෑණු ළමයට වෙච්ච දේ අහපු අම්මට හුස්ම හිර නොවුන එක ගැන ඔබටත් පුදුම හිතේවි.
ඒ ගැන දැනගන්න සම්පූර්ණ වීඩියෝව නරඹන්න

Last Update: 2019-02-13
Video Created on: 2019-02-13
Published on: