දෙයියනේ මනුස්සයෙක්ට මෙහෙම කරන්න පුලුවන්ද - What did this person to his wife?

දෙයියනේ මනුස්සයෙක්ට මෙහෙම කරන්න පුලුවන්ද - What did this person to his wife?
මේ කතාව ඇහෙන්නේ වියට්නාමයෙන්.එක්තරා පුද්ගලයකුගේ බිරිද හදිසියේම නොහිතපු විදියට මිය ගිහින් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක් මැරුනම අපි කරන්නේ දවස් දෙකක් හෝ තුනක් තියාගෙන ඉඳලා අවසන් කටයුතු කරන එක. ඒත් මේ මනුස්සයා බිරිඳගේ දේහය යට කරන්න දුන්නෙම නෑ. අන්තිමට ඔහු බිරිඳගේ දේහය වසර 08ක් පුරාවට ළඟ තියාගෙන කරේ මුලු ලෝකයක්ම කම්පනයට පත්වන දෙයක්.
ඒ ගැන දැනගන්න සම්පූර්ණ වීඩියෝව නරඹන්න

Last Update: 2019-02-15
Video Created on: 2019-02-15
Published on: